Šta je grejanje sa osvrtom na zakone termodinamike?

Šta je grejanje sa osvrtom na zakone termodinamike?

Grejanje je proces u kome fizički sistem prima toplotu (termičku energiju). Po Drugom zakonu termodinamike termička energija se uvek prenosi sa toplijeg na hladnije telo, nikad obrnuto. I to je moguće ostvariti na tri načina:

  • Kondukcija - direktan kontakt dva fizička tela.
  • Konvekcija - podrazumeva postojanje fluida koji se zagreva kondukcijom a zatim dolazi do drugih tela koje opet zagreva kondukcijom.
  • Radijacija (zračenje)- Zračenjem se prenosi toplota između dva udaljena tela bez posredstva medijuma.
Termotehnika

Termotehnika je grana tehnike koja se bavi pojavama i postupcima grejanja tela. U tom smislu, grejati znači nekom telu povećavati unutrašnju energiju dovođenjem energije, što se manifestuje povećanjem njegove temperature.Grejanje je proces podizanja temperature u nekom prostoru radi stvaranje uslova za duži boravak ljudi ili životinja u njemu.

Sve teorije o zakonima termodinamike, i o grejanju, uključujući sve što je vezano za funkcionalnost i ekonomičnost grejanja životnog i radnog prostora ne mogu stati ni na stotine ovakvih stranica. Uz to, postoji bezbroj stručnih izraza, matematičkih formula, teoretisanja i duboke filozofije, a ja želim običnom coveku, koji želi da u svoj dom uvede neki oblik grejanja, sve maksimalno pojednostavim, tako da mu bude jasno i razumljivo. U krajnjem slučaju, osnovni motiv svakoga od nas je da uvođenjem centralnog- etažnog grejanja u svoj stan ili kuću, reši pitanje zagrevanja životnog prostora, tj. da se što ekonomičnije greje, a ne da postane stručnjak iz termodinamike. Uzgred, i mnogi stručnjaci se u svojim stanovima i kućama smrzavaju, baš iz razloga što su suviše teoretisali a manje mislili svojom glavom. Teorija je neophodna, ali dobra primena je presudna.

GREJANJE JE NADOKNAĐIVANJE TOPLOTNIH GUBITAKA GREJNOG PROSTORA !

U toku zimskog perioda, kada je spoljna temperatura vazduha niža od željene temperature u prostorijama zgrade, dolazi do odavanja toplote prostorije kroz građevinski omotač zgrade. Odata količina toplote okolini nadoknađuje se sistemom za grejanje. Potrebna količina toplote za grejanje se dovodi prostoriji da bi se u njoj održala željena temperature unutrašnjeg vazduha koja je najoptimalnija za život ljudi u njoj.

Potrebna količina toplote za grejanje jednaka je odatoj toploti u okolinu. Ta količina toplote se u terminologiji koja se koristi u praksi inženjera termotehnike naziva GUBICI TOPLOTE ili TOPLOTNI GUBICI. Dakle, zadatak projektanta postrojenja centralnog grejanja je da izračuna toplotne gubitke prostorija u zgradi. Toplotni gubici se menjaju tokom grejne sezone, ali i tokom dana, zbog stalnih promena spoljne temperature i brzine strujanja vetra. Međutim, postrojenje za centralno grejanje treba da bude dimenzionisano tako da zadovolji potrebe za grejanjem i u najnepovoljnijim uslovima.