Etažno grejanje

U našem dosadašnjem radu smo se veoma često susretali sa greškama kako u pravilnom izboru kotla, tako i loše izvedenoj toplovodnoj instalaciji, pogrešnim proračunima dimenzija i broja radijatora, itd. Zapanjujuće je kako se mnogi korisnici etažnog grejanja, uprkos enormnim izdacima kako za samu ugradnju etažnog grejanja, tako i za kasnije prevelike račune za utrošenu električnu energiju, žale da je grejanje jako slabo i neefikasno, a troškovi mesečnih računa preveliki, što dovodi u pitanje i ekonomsku opravdanost njihove investicije.

Etažno grejanje

Nažalost, možemo da konstatujemo da je to najčešće posledica angažovanja nestručnih osoba koje su znanje sticali na ko zna kakve načine, bez dovoljnog iskustva, kao nečiji pomoćnici, a uz to i nezainteresovane da se edukuju i usvajaju nova znanja i trendove. Mnogi od njih rade na osnovu iskustava drugih, po principu rekla kazala, zastarelim tehnologijama i na osnovu zabluda i predrasuda.

Odgovorno tvrdimo da su mnogi problemi u funkcionisanju sistema etažnog grejanja i njegovoj efikasnosti, koji za posledicu imaju nedovoljne temperature u grejnom prostoru ili prevelik utrošak kilovat časova, direktna posledica.

ELEMENTARNOG NEPOZNAVANJA ZAKONA TERMODINAMIKE, PRIRODNIH ZAKONA, KAO I ZAKONA OSNOVNE LOGIKE.

U želji da našim kupcima pomognemo kako u izboru sistema grejanja, tako i u svim ostalim pitanjima koja su u direktnoj vezi sa osnovnim ciljem a koji nam je zajednički, što jeftinije i efikasnije grejanje, mi ćemo se potruditi da na sledećim stranicama svojim savetima i predlozima zadobijemo vaše poverenje, koje će nadamo se na kraju rezultirati i eventualnim našim angažovanjem.