Šta je etažno grejanje?

Etažno grejanje je u stvari centralno grejanje i ne postoji bitna razlika, mada ga gotovo svi posmatraju drugačije.

Centralno grejanje je sistem u kojem se toplotna energija proizvodi u centralnoj jedinici sistema ( kotlu centralnog grejanja koji može biti električni, gasni, kotao na tečna ili čvrsta goriva…), a zatim se kroz sistem cevovoda posredstvom grejnog fluida ( vode, ulja, antifriza…) sprovodi do grejnih tela- radijatora, a ovi konvekcijom toplotu predaju vazduhu oko sebe, time zagrevajući prostorije.

Šta je etažno grejanje?

Ono što mnogi nazivaju centralnim grejanjem, a to je u stvari sistem daljinskog grejanja posredstvom gradskih toplana je u stvari isto tako zagrevanje grejnog fluida u centralnoj jedinici – toplani, u velikim kotlovima, te njeno sprovođenje sistemom cevi u više naselja i stambeno poslovnih jedinica.

Kod etažnog grejanja, vi imate u svom stanu ili kući sopstveni kotao, manjih dimenzija, i proizvodite toplotnu energiju samo za svoje potrebe. Stambena zgrada sa više stanova može imati jedan kotao veće snage koji ce zagrevati radijatore u više stanova istovremeno. I to je etažno ili centralno grejanje, ne vidim razliku.