Koje su osnovne greške u izvođenju sistema EG?

  • Pogrešan izbor kotla.
  • Nedovoljan broj radijatora ili pak predimenzionisan broj radijatora. Imao sam priliku da vidim objekte od 70 m2 sa 150 radijatorskih rebara ili 15 radijatora i kotlom predviđenim za 3 puta manje radijatora. Nije mi jasno zašto je majstor koji je izvodio instalaciju uopšte pristao da ugradi toliki broj radijatora u tu kvadraturu i ako je znao da to nema efekta, kotao je preslab, a i da je dovoljan, nema zdrave logike u odnosu na željenu i normalnu temperaturu prostora, koja se postiže sa duplo manjim brojem rebara.
  • Pogrešan izbor dimenzija ( preseka) cevi, neizolovani usponski vodovi kroz negrejane hodnike
  • Loše izvođenje zanatskog dela, slabi spojevi, nedovoljna zaptivenost sistema, vazduh u sistemu, preslaba ili prejaka pumpa

Greške u izvođenju sistema EG?